เช่าพัดลมไอเย็น

EvapYSP-12B

  • ขนาด กว้าง 0.62 ม. x ยาว 0.90 ม. x สูง 1.30 ม.
  •  ปริมาณลม 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
  • ใช้ไฟฟ้ าขนาด 1เฟต // กระแสไฟฟ้ า 1.45แอมป

สนใจบริการให้เช่าอุปกรณ์สำหรับจัดงาน Event
ติดต่องานด่วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Scroll to Top