เช่าแอร์เคลื่อนที่ ขนาดเล็ก

แอร์ขนาด 18000 BTU

  • ขนาด กว้าง 37x ยาว 57 x สูง 78 cm
  • ใช้ไฟฟ้ าขนาด 1 เฟต // กระแสไฟฟ้ า 15แอมป
Scroll to Top