DualGo

DualGo

เครื่องดูด/สกัดควันเชื่อมแบบแขนดูด/สกัดสองข้างคือการประหยัดพื้นที่อย่างแท้จริง
DualGo เป็นเครื่องสกัด/ดูดควันที่ประกอบด้วยแขนสกัด/ดูดสองข้าง,
พัดลมที่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษและตัวกรองขนาดใหญ่
รายละเอียด
DualGo เป็นเครื่องสกัด/ดูดควันเชื่อมที่มีแขนสกัด/ดูดสองข้างที่มีระยะการเข้าถึงสี่เมตร
DualGo จะติดตั้งกับผนังและถูกออกแบบมาสำหรับโรงปฏิบัติงานแบบถาวร
DualGo มีพัดลมที่มีประสิทธิภาพพิเศษและตัวกรองที่มีขนาดใหญ่ 26 ตารางเมตร
ซึ่งถูกออกแบบให้แขนสกัด/ดูดทั้งสองข้างทำงานพร้อมกัน
DualGo มีเสียงเตือน ‘ตัวกรองเต็ม’ และแผ่นป้องกันประกายไฟเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

DualGo

เครื่องดูด/สกัดควันเชื่อมแบบแขนดูด/สกัดสองข้างคือการประหยัดพื้นที่อย่างแท้จริง
DualGo เป็นเครื่องสกัด/ดูดควันที่ประกอบด้วยแขนสกัด/ดูดสองข้าง,
พัดลมที่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษและตัวกรองขนาดใหญ่
รายละเอียด
DualGo เป็นเครื่องสกัด/ดูดควันเชื่อมที่มีแขนสกัด/ดูดสองข้างที่มีระยะการเข้าถึงสี่เมตร
DualGo จะติดตั้งกับผนังและถูกออกแบบมาสำหรับโรงปฏิบัติงานแบบถาวร
DualGo มีพัดลมที่มีประสิทธิภาพพิเศษและตัวกรองที่มีขนาดใหญ่ 26 ตารางเมตร
ซึ่งถูกออกแบบให้แขนสกัด/ดูดทั้งสองข้างทำงานพร้อมกัน
DualGo มีเสียงเตือน ‘ตัวกรองเต็ม’ และแผ่นป้องกันประกายไฟเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
กลุ่มเป้าหมาย
DualGo เหมาะสำหรับกระบวนการเชื่อมที่ผลิตควันน้อย ๆ (เช่น การเชื่อม TIG) หรือโรงปฏิบัติงานเชื่อมที่มีกิจกรรมการเชื่อมเป็นครั้งคราวหรือแบบเบา ซึ่งสามารถพบได้
เช่น ในร้านซ่อมรถ, โรงเรียนฝึกสอนการเชื่อม,
วิทยาลัยเทคนิค,ภาคการเกษตรหรือโรงปฏิบัติงานขนาดเล็ก
สองรุ่น
หน่วย DualGo มี 2 รุ่น : DualGo และ DualGoPlus มี
ความแตกต่างที่การเชื่อมต่อของแขนสกัด/ดูดกับหน่วยกรอง ความยาวของแขนมีระยะตั้งแต่
2 ถึง 4 เมตร
DualGo แนะนำให้ใช้เมื่อมีการใช้งานกับลวดเชื่อมเปลือย 2 ม้วนหรือ
ลวดเชื่อมธูป 15 กิโลกรัมต่อเดือน
หน่วยทั้งสองรุ่นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแยกควันเชื่อมระดับ W3 , ตามมาตรฐาน ISO 15012-1: 2013
DualGo
DualGo มีท่อแขน 2 ข้างเชื่อมต่อกับหน่วยกรอง ท่อแขนนี้คือ, EconomyArm, เป็นตัวเลือกที่ประหยัดและเหมาะกับกิจกรรมการเชื่อมแบบเบา
DualGoPlus
หน่วยนี้จะมาพร้อมกับแขนอลูมิเนียม KUA สองข้าง แขนสกัด/ดูด KUA เป็นตัวเลือก
‘หมายเลขหนึ่ง’
ของลูกค้าของเรา,ขอบคุณความเป็นมิตรต่อผู้ใช้,ความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย
เพิ่มเติม
พัดลมที่มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเพื่อทำให้แขนสกัด/ดูดทั้งสองข้างทำงานได้ในเวลาเดียวกัน
ยอดเยี่ยมทั้งราคาและประสิทธิภาพ
มีขั้นตอนการกรองสองขั้นตอนเพื่ออายุการใช้งานการกรองที่ยาวนานขึ้น
เพิ่มความปลอดภัยด้วยแผ่นกันประกายไฟ
มีเครื่องหมาย W3
ISO 15012-1
คำแนะนำ
กิจกรรมการเชื่อมแบบเบาหรือการเชื่อมเป็นครั้งคราว
การเชื่อมเหล็กหรือสแตนเลส
การเชื่อม TIG
ร้านซ่อมรถ
ภาคการเกษตร
โรงเรียนฝึกสอนการเชื่อม
วิทยาลัยเทคนิค

สนใจบริการให้เช่าอุปกรณ์สำหรับจัดงาน Event
ติดต่องานด่วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Scroll to Top