BIG CEILING DC FAN

Big Ceiling fan ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของลมปริมาณสูง โดยใช้ความเร็วรอบต่ำ ก่อนจะปะทะกับพื้นและเกิดการรเปลี่ยนแปลงทิศทางกลายเป็น “Jet floor” เคลื่อนตัวออกไปรอบทุกทิศทาง 360 องศา ทั้งยังช่วยดันฝุ่นตามซอกหรือมุมออกมาจากพื้นที่

ลมที่ถูกสร้างขึ้นโดยพัดลมนี้ ให้ความรู้สึกเลียนแบบธรรมชาติก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของลม เหมือนลมธรรมชาติพัดผ่านผิวให้ความรู้สึกสบายกว่าพัดลมโดยทั่วไป อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยในการระบายอากาศของพื้นที่โดยรวม

 • สามารถใช้ร่วมกับเครื่องปรับอากาศ ช่วยประหยัดพลังงาน 30%
 • ให้ปริมาณลมมาก ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง
 • ใบพัดทำจาก Polymer Composite น้ำหนักเบา อายุการใช้งานยาวนาน
 • มีการออกแบบโดยวิศวกรที่มีความชำนาญภายใต้การควบคุมเรื่องความปลอดภัยสูง
 • ใช้ระบบขับเคลื่อนคุณภาพสูงมาตรฐานยุโรป
 • ควบคุมมาตรฐานการผลิตโดยวิศวกร
 • รับประกันสินค้า 2 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ENERGY SAVING / HIGH EFFICIENCY / MEINTENANCE-FREE

พัดลมอุตสาหกรรม ที่ได้มากกว่าความเย็น คือ การประหยัดพลังงานอย่างคุมค่า

Big Ceiling fan ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของลมปริมาณสูง โดยใช้ความเร็วรอบต่ำ ก่อนจะปะทะกับพื้นและเกิดการรเปลี่ยนแปลงทิศทางกลายเป็น “Jet floor” เคลื่อนตัวออกไปรอบทุกทิศทาง 360 องศา ทั้งยังช่วยดันฝุ่นตามซอกหรือมุมออกมาจากพื้นที่

ลมที่ถูกสร้างขึ้นโดยพัดลมนี้ ให้ความรู้สึกเลียนแบบธรรมชาติก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของลม เหมือนลมธรรมชาติพัดผ่านผิวให้ความรู้สึกสบายกว่าพัดลมโดยทั่วไป อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยในการระบายอากาศของพื้นที่โดยรวม

 • สามารถใช้ร่วมกับเครื่องปรับอากาศ ช่วยประหยัดพลังงาน 30%
 • ให้ปริมาณลมมาก ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง
 • ใบพัดทำจาก Polymer Composite น้ำหนักเบา อายุการใช้งานยาวนาน
 • มีการออกแบบโดยวิศวกรที่มีความชำนาญภายใต้การควบคุมเรื่องความปลอดภัยสูง
 • ใช้ระบบขับเคลื่อนคุณภาพสูงมาตรฐานยุโรป
 • ควบคุมมาตรฐานการผลิตโดยวิศวกร
 • รับประกันสินค้า 2 ปี

 

สนใจบริการให้เช่าอุปกรณ์สำหรับจัดงาน Event
ติดต่องานด่วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Scroll to Top