บริการเช่า เต็นท์ติดแอร์

เต็นท์โครงสร้างเหล็ก เต็นท์โครงสร้างอลูมิเนียม

Call Center 24 ชั่วโมง

ส่งทั่วประเทศ ตรวจเช็คหน้างานฟรี

บริการให้เช่า เต็นท์ติดแอร์

เต็นท์โครงสร้างเหล็ก

เต็นท์โครงสร้างเหล็กติดแอร์ ขนาดเล็ก

มีประเภทโครงของหลังคา 2 รูปแบบ

 • หลังคาทรงพีระมิด
 • หลังคาทรงฟุจิหรือทรงโรมัน

รายละเอียด
เริ่มต้นที่ ขนาด กว้างxยาว (เมตร)
2×2 เมตร, 3×3 เมตร, 4×4เมตร, 5×5เมตร
และมีความสูงของเสาเต็นท์ อยู่ที่ 2.5 เมตร ทุกขนาด

ลักษณะของผ้าใบที่นำมาใช้ล้อมปิด 4 ด้าน
จะมี 4 รูปแบบ

 • ผ้าใบล้อมแบบทึบสีขาว
 • ผ้าใบล้อมแบบสีขาวมีหน้าต่าง
 • ผ้าใบล้อมแบบใส
 • สามารถนำผ้าใบล้อมทั้ง3รูปแบบผสมกันด้านได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน

เต็นท์โครงสร้างเหล็กติดแอร์ ขนาดกลาง

มีประเภทโครงของหลังคา 1 รูปแบบ

 • หลังคาทรงโค้ง

รายละเอียด
เริ่มต้นที่ ขนาด หน้ากว้างxยาว (เมตร)
3×6 เมตร,4×8 เมตร,5×12เมตร
และมีความสูงของเสาเต็นท์ อยู่ที่ 2.5 เมตร ทุกขนาด

ลักษณะของผ้าใบที่นำมาใช้ล้อมปิด 4 ด้าน
จะมี 4 รูปแบบ

 • ผ้าใบล้อมแบบทึบสีขาว
 • ผ้าใบล้อมแบบสีขาวมีหน้าต่าง
 • ผ้าใบล้อมแบบใส
 • สามารถนำผ้าใบล้อมทั้ง3รูปแบบ ผสมกันด้านได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน

เต็นท์โครงสร้างเหล็กติดแอร์ ขนาดใหญ่
(ลูปทอป,เต็นท์โดม)

มีประเภทโครงของหลังคา 1 รูปแบบ

 • หลังคาทรงโค้ง

รายละเอียด
 10, 12, 15, 18, 20, 24 และ 30 เมตร
ส่วนด้านของความยาวเริ่มต้น ที่ 6เมตร
และสามารถปรับเพิ่มความยาวได้ช่วงละ6เมตร เช่น 20×18,24×72เมตร เป็นต้น ตามความต้องการและขนาดพื้นที่ของลูกค้า
และมีความสูงของเสาเต็นท์เริ่มต้นที่ 3.5 เมตร ทุกขนาด

ลักษณะของผ้าใบที่นำมาใช้ล้อมปิด 4 ด้าน
จะมี 4 รูปแบบ

 • ผ้าใบล้อมแบบทึบสีขาว
 • ผ้าใบล้อมแบบสีขาวมีหน้าต่าง
 • ผ้าใบล้อมแบบใส
 • สามารถนำผ้าใบล้อมทั้ง3รูปแบบผสมกันด้านได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน

เต็นท์โครงสร้างอลูมิเนียม

เต็นท์โครงสร้างอลูมิเนียมติดแอร์ ขนาดเล็ก

มีประเภทโครงของหลังคา 1 รูปแบบ

 • หลังคาทรงฟูจิ , ทรงโรมัน

รายละเอียด
มีขนาดกว้างxยาว 2 ขนาด คือ
ขนาด 3×3 เมตร เสาสูง 2.5 เมตร และ จุดสูงสุด 4.3 เมตร
ขนาด 5×5 เมตร เสาสูง 2.5 เมตร และ จุดสูงสุด 5.43 เมตร

ลักษณะของผ้าใบที่นำมาใช้ล้อมปิด 4 ด้าน
จะมี 5 รูปแบบ

 • ผ้าใบล้อมแบบทึบสีขาว
 • ผ้าใบล้อมแบบสีขาวมีหน้าต่าง
 • ผนังกระจกใส
 • ผนัง ABS สีขาว
 • สามารถนำทั้ง4รูปแบบผสมกันได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน

เต็นท์โครงสร้างอลูมิเนียมติดแอร์ ขนาดกลาง

มีประเภทโครงของหลังคา 1 รูปแบบ

 • หลังคาทรงจั่ว

รายละเอียด
 มีขนาดกว้าง 3 ขนาด คือ
ขนาด 6 เมตร เสาสูง 2.6 เมตร และ จุดสูงสุด 3.71 เมตร
เพิ่มความยาวได้ช่องละ 3เมตรต่อกัน
ขนาด 9 เมตร เสาสูง 2.6 เมตร และ จุดสูงสุด 4.24 เมตร
เพิ่มความยาวได้ช่องละ 3เมตรต่อกัน
ขนาด 12 เมตร เสาสูง 2.6 เมตร และ จุดสูงสุด 4.76 เมตร
เพิ่มความยาวได้ช่องละ 3เมตรต่อกัน

ลักษณะของผ้าใบที่นำมาใช้ล้อมปิด 4 ด้าน
จะมี 5 รูปแบบ

 • ผ้าใบล้อมแบบทึบสีขาว
 • ผ้าใบล้อมแบบสีขาวมีหน้าต่าง
 • ผนังกระจกใส
 • ผนัง ABS สีขาว
 • สามารถนำทั้ง4รูปแบบผสมกันได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน

เต็นท์โครงสร้างเหล็กติดแอร์ ขนาดใหญ่
(ลูปทอป,เต็นท์โดม)

มีประเภทโครงของหลังคา 1 รูปแบบ

 • หลังคาทรงจั่ว

รายละเอียด
มีขนาดกว้าง 3 ขนาด คือ
ขนาด 10 เมตร เสาสูง 3.84 เมตร และ จุดสูงสุด 5.50 เมตร
เพิ่มความยาวได้ช่องละ 5 เมตรต่อกัน
ขนาด 15 เมตร เสาสูง 3.84 เมตร และ จุดสูงสุด 6.38 เมตร
เพิ่มความยาวได้ช่องละ 5 เมตรต่อกัน
ขนาด 20 เมตร เสาสูง 3.84 เมตร และ จุดสูงสุด 7.08 เมตร
เพิ่มความยาวได้ช่องละ 5 เมตรต่อกัน

ลักษณะของผ้าใบที่นำมาใช้ล้อมปิด 4 ด้าน
จะมี 5 รูปแบบ

 • ผ้าใบล้อมแบบทึบสีขาว
 • ผ้าใบล้อมแบบสีขาวมีหน้าต่าง
 • ผนังกระจกใส
 • ผนัง ABS สีขาว
 • สามารถนำทั้ง4รูปแบบผสมกันได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน

Call Center 24 ชั่วโมง

ส่งทั่วประเทศ ตรวจเช็คหน้างานฟรี

สนใจบริการให้เช่าอุปกรณ์สำหรับจัดงาน Event
ติดต่องานด่วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Scroll to Top