บริการซ่อมบำรุง

ยูชิ เรนทอล บริการล้างแอร์เป็นรายปี รายครั้ง ล้างแอร์บ้าน สำนักงาน ระบบปรับอากาศขนาดเล็ก กลาง VRV, VRF ของ DAIKIN, Mitsubishi Electric, Carrier (Commercial & Unitary Air Conditioner Cleaning Service) รับออกแบบและติดตั้ง ระบบทำความเย็น ระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศ แอร์อาคาร แอร์โรงงาน ตู้ควบคุม ด้วยทีมงานวิศวกรด้านความเย็น พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยออกแบบปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย และปรัหยัดพลังงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมบริการครอบคลุมกรุงเทพฯ

สนใจบริการให้เช่าอุปกรณ์สำหรับจัดงาน Event
ติดต่องานด่วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Scroll to Top